عشق خدیجه و ابراهیم

خب اینم یه مطلب در مورده واقعیت عشق خدیجه به ابراهیم پاشا :در فصل اول سریال حریم سلطان بین خدیجه و ابراهیم عشق بزرگی شکل میگیرد و منجر به ازدواج ان ها میشود اما به دلیل طولانی شدن سریال نویسنده مجبور به نوشتن داستان های عاشقانه بین نگار وابراهیم میشود اما در حقیقت هیچ نگار کالفایی نبوده که ابراهیم عاشقش شود و این ها فقط برگرفته از ذهن نویسنده سریال برای جذاب تر کردن سریال بوده است در تاریخ ان طور که سریال نشان داده ابراهیم عاشق خواهر سلیمان نمیشود زیرا در ان زمان اصلا کسی اجازه دیدن خواهران شاه را نداشته و خدیجه در حریم برادرش زندگی میکرده و خانوم های قصر باغی جدا داشته اند که هیچ کس جز سلیمان نمیتوانسته ان ها را بییند .به همین جهت ماجرای داخل سریال که خدیجه و ابراهیم همدیگر را از طریق بالکن قصر میدیدن همه دروغین است چون هر کس به محارم شاه نگاه میکرده مجازات میشده است و در تاریخ اورده شده که سلیمان .ابراهیم را همچون برادرش میدانسته و به همین جهت میخواسته به او نزدیک شود و فامیل او گردد و در برگه های بدست امده به درخواست سلطان سلیمان ,ابراهیم با خدیجه ازدواج میکند و در واقعیت عشقی بین ها نبوده است.

/ 1 نظر / 174 بازدید
احسان

دمت گرم؛