واقعیت تاریخی ماهی دوران

خب اینم یه مطلب درمورده واقعیت تاریخی ماهی دوران پس از مرگ مصطفی : پس از اعدام شاهزاده مصطفی به دستور پدرش در اتاقی جلوی چشمان سلطان عثمانی زندگی ماهی دوران مادره شاهزاده چگونه سپری شد؟ پروفسور دکتر و تاریخ دان اسرا اچیک گوز درباره ی ماهی دوران میگوید ماهی دوران زنی بسیار ارام بوده است وپس از مرگ مصطفی دیگر احساس یک سلطان را نداشته است به همین جهت مکان و دنیای خود در قصر را ترک مینماید و با فقر بسیار بر سر مزار پسرش مصطفی در شهر دیگری دور از استانبول زندگی میکند. مصطفی نام برادر ماهی دوران بوده که او این نام را بر روی پسرش میگذارد . با امدن خرم سلطان همان موقع ها برداره ماهی دوران را پنهانی به زندان می اندازد. اما پس از مرگ مصطفی به دیدار سلطان میرود و میگوید تنها گناه شاهزاده مصطفی پسر چنین پادشاهی بی وجدان بودن است نه چیزه دیگر. این جمله بارها در کتاب های تاریخی اورده شده است پس از بیان این جملات او را به زندان می اندازند .پس از مرگ خرم سلطان پسر او برای ماهی دوران حقوقی بسیار ناچیز تعیین میکند زیرا اطرافیان و وزرا و مردم پیوسته از بی عدالتی پسر خرم صحبت میکردند به همین جهت او نیز برای پایان دادن به این بحث ها برای ماهی دوران حقوقی تعیین میکند تا خود را عادل نشان دهد. ماهی دوران نیز این حقوق بسیار کم را جمع میکند و برای پسرش همانجا ارامگاهی میسازد . ماهی دوران سالها با مقداری خرمای خشک شده و بافقر زیاد و لباس هایی بسیار کهنه زندگی میکرده به طوری که سال های اخر عمرش دیگر قابل شناخت نبوده است و در سال 1580 بر سر مزار پسرش مرده پیدا میشود . اینم یه عکس از صد عکس کشیده شده از ماهی دوران 

/ 10 نظر / 1980 بازدید
ویریتینا

بمیییییییییییرم!

زهرا

خاک تو سرسلیمان...الهی تنش توگوربلرزه

سمانه

منطرفدارواقعی ماهی دوران هستم چه درفیلم چه خارج ازفیلم ومی دونم که خرم به اوچقدرظلم کرده

مارال

بنظر شما ا ین عکسی از ماهی دوران اینجاست قشنگ تر از عکس خرم نیس[متفکر]

آیلین

من یه جا خوندم خرم با دستای خودش چند تا از کنیزاشو چون دیگه زیادی میدونستن خفه میکنه ، و یکی از بچه هاشم بچه ابراهیم پاشا بوده ،ولی کلا به ما چه تاریخ خودمون قشنگتره[چشمک]

دیلا

من از مصطفی خوشم نمی یاد ولی خیلی بد مرد

حنا

[قلب][گل][ماچ][پلک]ماهی دو ران چه قدر خوشگله...........

روژان

خدا نکنه زالویی مثه خرم وارد زندگی کسی بشه واقعا لعنت به مردی به مثه سلیمان که پسری همچون مصطفی رو واسه بقای خرم قربانی کرد افسوسو هزاران افسوس!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الهه

واقعا لعنت بر سلیمان که پسرش را اینطور فدای یه زنی کرد که از کشور نبود و غریبه و معلوم نبود از چه فرقه و از چه پدر و مادری است و اینگونه ناحقی درمورد ماهی دوران کرد گناه ماهی دوران فقط سم بود ولی گناه خرم کشتن هزاران نفر بخاطر منافع خودش و فرزندانش و بی عدالتی در جامعه بود خدا بیامرزد ماهی دوران را که شایعه ای واسش درست کرده بودن که مصطفی فرزند ابراهیم پاشاست و می خواستن وجهه ماهی دوران رو خراب کنن

مبينا

من طرف خرم ام اما خيلي دلم براي مصطفي و ماهي دوران سوخت