خدیجه سلطان

خب اینم مطلبی که قرار بود امروز بزارم در مورده واقعیت تاریخی خدیجه سلطان :خدیجه سلطان نامش زیاد در اطلاعات تاریخی بازنمانده زیرا در تاریخ عثمانی صحبت و دیدن خواهر سلطان مجازاتی بزرگداشته به همین جهت تمامی داستان های ساخته شده زایده ذهن نویسنده سریال بوده و غیر واقعی است و اما اطلاعات حقیقی باقی مانده در تاریخ از خدیجه سلطان : پدرش یاووز سلطان سلیم و مادرش عایشه حافظا سلطان بوده .خدیجه متولد سال 1496 است و اولین بار با اسکندر پاشا اردواج میکند اما پس از سال ها به دلیل سن بالا فوت میکند و پس از مدتی در سال 1524 برادرش سلطان سلیمان او را به بهترین دوستش یعنی ابراهیم پاشا میدهد .پس از ازدواج با ابراهیم پاشا ابراهیم چندین شعر برای خدیجه مینویسد که چندی از ان ها هنوز با دست خط پارگالی ابراهیم باقی مانده است. ان ها صاحب 3 فرزند میشوند .یک پسر در سال 1525 به نام محمد شاه و دو دختر به نام فولانه سلطان و خانم سلطان .فرزند های ابراهیم پاشا بعد از اعدام او برای اینکه نسل ابراهیم ادامه پیدا نکند به دستور سلطان سلیمان با طناب خفه میشوند .خدیجه سلطان در تاریخ پس از مرگ همسر و فرزندانش به دست برادرش بیش از این طاقت نیاورده و در سال 1538 میمیرد . همچنین خدیجه سلطان در تاریخ به خواهر افسرده شاه معروف بوده است .

/ 1 نظر / 149 بازدید
الهه

پس این حوری جهان کیه ؟مگه بچه های پاشا نمردن به دست این شاه خونخوار